Müşteri Memnuniyet Anketi
Değerli Müşterimiz,
ÇEDFEM’ten aldığınız hizmeti değerlendirmek, memnuniyetinizin, ihtiyaçlarınızın belirlenmesi ve karşılanması amacı ile hazırladığımız bu çalışmaya vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
İletişim Şirkete kolay ulaşabilme
Doğru kişiye kolay ulaşabilme
İlgili kişinin sizi anlayabilmesi
Satış Teklif talebinizin anlaşılabilme durumu
Teklifin geri dönüş hızı
Teklifin talebinizi karşılama derecesi
Teklifin, yapılacak hizmetin tüm şartlarını karşılama derecesi
Ölçüm Ölçüm planlaması zamanında yapılması
Ölçüm planlamasına uyulma durumu
Ölçüm personelinin bilgi seviyesi yeterlilik durumu
Ölçüm personelinin davranış şekli
Ölçümü personelinin iş sağlığı ve iş güvenliği ekipmanlarının kullanma durumu
Yapılan ölçüm için gerekli cihaz ve donanıma sahip olma durumu
Raporlama Raporların belirlenen zamanda size ulaşma durumu
Raporların hizmeti karşılama durumu
Raporların anlaşılır olma durumu
Memnuniyet Yapılan hizmetten genel olarak memnun olma durumu
Tekrar ÇEDFEM ‘i tercih etme durumu
ÇEDFEM’ i başkalarına tavsiye etme durumu
ÇEDFEM’e nasıl ulaştınız?